TOPCON ES-105
  • หมายเลขประกาศ : 008730
  • กล้องดิจิตอล
  • อื่นๆเกี่ยวกับกล้อง
  • 30 ก.ค 2559 14:14:00
  • 30 ก.ค 2559 14:14:00
  • 382 ครั้ง
30 ก.ค 2559 14:14:00
กล้องดิจิตอล, อื่นๆเกี่ยวกับกล้อง

กล้อง Total Station TOPCON ES-105

กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน REFLECTORLESS
ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.2 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
1.5 กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้
1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
1.7 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา
2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder
2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการทำงาน +/- 6 ลิปดา

3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectorless ) ได้ไกล 500 เมตร
3.2 สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- ( 2 +2 ppm x D ) mm.

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ข้อมูล
4.2 สามารถบันทึกข้อมูลโดยการใช้ USB flash memory
4.3 สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
4.4 โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
- การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง Angle Measurement
- การรังวัดระยะทาง Distance Measurement
- การรังวัดค่ำพิกัด Coordinate Measurement
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ (REM)
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out )
- คำนวณหาพื้นที่ ( Area Calculation)
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line )

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับกล้องสำรวจ แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ชำรุด เสีย เพี้ยน Error คาริเบท ก่อนการส่งเข้าซ่อม เพื่อความสบายใจในด้านราคา.....ฟรี โทร.086-617-4000, ID Line. lgtools


สงวนสิขสิทธิ์ ©2015 การโฆษณา.ไทย 
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงโฆษณา