TOPCON AT-B4
  • หมายเลขประกาศ : 008707
  • กล้องดิจิตอล
  • อื่นๆเกี่ยวกับกล้อง
  • 30 ก.ค 2559 14:14:05
  • 30 ก.ค 2559 14:14:05
  • 335 ครั้ง
30 ก.ค 2559 14:14:05
กล้องดิจิตอล, อื่นๆเกี่ยวกับกล้อง

กล้องระดับ TOPCON AT-B4 กำลังขยาย 24 เท่า

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย 24 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม.
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร
7. ค่าตัวคูณคงที่ 100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงาน
ของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา
9. ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กม. ความคลาด
เคลื่อน +/- 2 มม.
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มม.
13. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา
15. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3. มีฝาครอบเลนส์
4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*** ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับกล้องสำรวจ แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ชำรุด เสีย เพี้ยน Error คาริเบท ก่อนการส่งเข้าซ่อม เพื่อความสบายใจในด้านราคา.....ฟรี โทร.086-617-4000, Line ID. lgtools


สงวนสิขสิทธิ์ ©2015 การโฆษณา.ไทย 
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงโฆษณา