ธรรมาสน์
  • หมายเลขประกาศ : 008400
  • ศิลปะ ของสะสม
  • อื่นๆ
  • 24 ก.พ 2558 15:11:45
  • 24 ก.พ 2558 15:11:45
  • 727 ครั้ง
24 ก.พ 2558 15:11:45
ศิลปะ ของสะสม, อื่นๆ

ธรรมาสน์ 2 ชั้น, 3 ชั้น และ ปาฏิโมกข์ ปิดทอง ประดับกระจก ในราคาโรงงาน

ผลิตและจำหน่าย
ธรรมาสน์ 2 ชั้น
ธรรมาสน์ 3 ชั้น
ปาฏิโมกข์ ปิดทอง ประดับกระจก
ในราคาโรงงาน

ปุณญธรรม
ผลิตและจำหน่าย ธรรมาสน์ โต๊ะหมู่ ตู้พระไตรปิฎก บุษบก ชุดรดน้ำสังข์ อาสนะ ตู้พระธรรม โต๊ะกราบ ตู้เทียน ปิดทอง ประดับกระจก เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ และ ประกอบพิธีทางศาสนา ราคาโรงงาน
https://www.facebook.com/punyadhampp
punyadham.pp@hotmail.com


สงวนสิขสิทธิ์ ©2015 การโฆษณา.ไทย 
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงโฆษณา