บุฟเฟต์
  • หมายเลขประกาศ : 001955
  • อาหาร
  • ร้านอาหาร
  • 0 543 00:00:00
  • 0 543 00:00:00
  • 444 ครั้ง
0 543 00:00:00
อาหาร, ร้านอาหาร

บริการจัด buffet cocktail โต๊ะจีน อาหารกล่อง อาหารเบรค อาหารพนักงาน และอาหารเลี้ยงพระ

ครัวคุณเอก เคเทอร์ริ่ง ให้บริการอาหารกล่องเดลิเวอรี่ อาหารพนักงาน อาหารเลี้ยงพระ อาหารจัดเลี้ยง บุฟเฟต์ ค็อกเทล โต๊ะจีน และรับผสมม๊อคเทลสีต่างๆ บริการส่งทั่วภูเก็ต ราคาเป็นกันเอง และรับประกันความสด

เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.kruakhunake.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 088 753 0298, 081 902 7746 Email: kruakhunake@gmail.com

Krua Khun Ake caters for all your catering needs for all occasions. Anything from pack lunch to buffet. Cocktails party to wedding reception. Delivery service around Phuket and guarantee freshness. Massive variety of menus to suit you special function.

Contact us for a friendly and free quote. Visit our web site at www.kruakhunake.com or give us a call at 088 753 0298, 081 902 7746 Email: kruakhunake@gmail.com


สงวนสิขสิทธิ์ ©2015 การโฆษณา.ไทย 
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงโฆษณา