เครื่องผสมอาหาร
  • หมายเลขประกาศ : 000015
  • เครื่องมือ อุตสาหกรรม
  • เครื่องจักร
  • 29 ส.ค 2557 11:46:15
  • 29 ส.ค 2557 11:46:15
  • 1,236 ครั้ง
29 ส.ค 2557 11:46:15
เครื่องมือ อุตสาหกรรม, เครื่องจักร

เครื่องผสมอาหาร ถังปั่นผง งานเดินระบบท่ออุตสาหกรรม ไฟฟ้าควบคุมในอุตสาหกรรม

บริษัท สยาม เซ็นเตอร์ กรีน เทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบ
การณ์์ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะี่ทุมเทศึกษาพัฒนาความรู้ในงานอย่างต่อเนื่อง
โดยวัตถุประสงค์ุของการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
มุ่งมันพัฒนา ในด้านการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การให้บริการรับเหมางานซ่อมบำรุง ในงานชุด
ปั่นกวนผสม ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร ยา เครื่องสำอาง งานเคมี อื่นๆ ทั้งระบบอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ให้บริการในงานรับเดินไลท์ท่อทุกระบบในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ พร้อมให้
บริการรับเหมางานเชื่อม งานซ่อมสร้าง งานไฟฟ้าทุกระบบ


สงวนสิขสิทธิ์ ©2015 การโฆษณา.ไทย 
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงโฆษณา